Tổng Quan về Through the Scriptures

“Và những gì con đã nghe từ ta trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (2 Ti-mô-thê 2:2).

Through the Scriptures là công trình của Truth for Today đặt tại Searcy, Arkansas, một tổ chức phi lợi nhuận nhiều lĩnh vực dành riêng cho việc truyền giáo thế giới. Dưới sự chỉ dẫn của Eddie Cloer – một giáo sư Kinh Thánh và giảng dạy các khóa học tại Trường Đại học Harding – TFT luôn nỗ lực để giảng dạy một cách trung thực Sách Thánh của Chúa.

Các nhà truyền giáo dày dạn kinh nghiệm đồng ý rằng sự tồn tại và phát triển thiêng liêng của các giáo đoàn được thành lập trên khắp thế giới có thể phải phụ thuộc vào tính khả dụng của các tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh có chất lượng. Truth for Today được thành lập để đáp ứng mưu cầu này.

Các hướng dẫn nội dung cụ thể được soạn thảo với mục đích đảm bảo cho các tài liệu giảng dạy phù hợp với sự phục hưng của Tân Ước Kitô Giáo. Cụ thể là, (a) các tài liệu này tôn trọng và thúc đẩy giáo hội Tân Ước và không được bằng bất kỳ cách nào thừa nhận hay vin vào thái độ bè phái; rằng, các thực thể tôn giáo là do con người tạo ra; (b) các tài liệu này phải chú trọng vào sự trình bày các giáo lý trong Kinh Thánh một cách cơ bản, an toàn, và thực tế; (c) các tài liệu này luôn luôn phải rõ ràng về con đường cứu độ thông qua đức tin, sự sám hối, xưng tội của Chúa Giêsu Kitô, và phép báp têm cho những người được tha tội, như được dạy trong Kinh Thánh; (d) các tài liệu này phải thúc đẩy việc thờ phượng Thiên Chúa theo khuôn mẫu Tân Ước và không được biểu lộ bất cứ sự chấp thuận nào cho bất kỳ hình thức đổi mới con người; (e) những tài liệu này không được biện luận cho Kitô Giáo Hoa Kỳ tương phản với việc biện luận cho Kitô Giáo phổ quát của Tân Ước bằng các nguyên tắc vĩnh cửu có thể áp dụng được một cách thích hợp trong bất kỳ nền văn hóa nào.