Chính Sách Bảo Mật

Đây là website của Trường Thế Giới Truyền Giáo Truth for Today, Inc. (“Truth for Today”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị bằng việc thận trọng bảo vệ các thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi thông qua website này (“Website”). Chúng tôi đánh giá cao sự tin cậy của quý vị. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng những thông tin này một cách cẩn thận và nhạy cảm. Phần sau đây trình bày về những loại thông tin mà Website thu thập và chúng tôi sẽ làm gì với những thông tin đó.

Bảo Mật Website

Khi quý vị kết nối với Website, chúng tôi có thể nhận ra địa chỉ internet (IP) của máy tính mà quý vị đang sử dụng để truy cập internet. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để hỗ trợ việc chẩn đoán các sự cố với máy chủ của chúng tôi hay nói cách khác quản trị trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP có thể được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học diện rộng. Chúng tôi sẽ không bao giờ kết hợp địa chỉ IP của quý vị với cá nhân quý vị và sẽ không bao giờ đưa địa chỉ IP của quý vị cho một công ty hoặc một tổ chức nào khác.

Các trang web khác

Website có thể có chứa các đường dẫn đến các trang web internet khác không phải do Truth for Today điều hành hoặc kiểm soát. Chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm cho các thông lệ bảo mật hoặc nội dung của những trang web không phải của Truth for Today. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy đọc chính sách bảo mật của bất cứ trang web nào mà quý vị truy cập.

Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi không thu thập các thông tin nhận diện cá nhân trừ khi quý vị khai các thông tin đó trên tờ đơn đăng ký, đơn đặt hàng, phiếu khảo sát, hoặc gửi e-mail cho chúng tôi. Website có thể yêu cầu quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc (chẳng hạn như địa chỉ e-mail hay địa chỉ thư tín), thông tin tài chính (như số tài khoản hay số thẻ tín dụng), và thông tin nhân khẩu học (ví dụ như mã bưu chính hoặc độ tuổi). Chúng tôi sử dụng những thông tin này nhằm cung cấp cho quý vị đúng những thông tin, sản phẩm, hay dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Ví dụ, thông tin tài chính được sử dụng để lập hoá đơn cho các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đặt hàng. Bất cứ thông tin nào được thu thập đều chủ yếu dùng cho nội bộ Truth for Today và không dành cho bất cứ nhóm hoặc tổ chức nào bên ngoài, trừ tên và địa chỉ thư tín của quý vị, có thể được đưa cho một bên thứ ba để gửi các sản phẩm mà quý vị đã đặt hàng qua Website.

Quý vị có thể cung cấp các thông tin nhân khẩu học và thông tin nhận diện cá nhân (như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ e-mail, số điện thoại, vân vân). Chúng tôi khuyến khích quý vị gửi những thông tin này nhằm giúp chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về những người sử dụng website.

Nếu quý vị cung cấp những thông tin nhận diện cá nhân cho trang web này, chúng tôi có thể kết hợp những thông tin đó với những thông tin đã chủ động thu thập được khác trừ khi chúng tôi có nói rõ tại thời điểm thu thập thông tin.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhận diện cá nhận của quý vị cho bên thứ ba, nhưng chỉ:

  1. cho các nhà thầu mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ công việc (ví dụ như cơ sở nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật), trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thỏa thuận xử lý thông tin phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này và sử dụng thông tin với cùng mục đích;
  2. để đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật hoặc khi có yêu cầu của pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc các quy định của chính phủ.

Việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin được dự tính trong Chính Sách Bảo Mật này có thể bao gồm cả việc chuyển giao những thông tin này cho các khu vực tài phán nằm ngoài quốc gia cư trú của quý vị – những nơi có thể không có các luật lệ và các quy tắc tương đương về thông tin nhận dạng cá nhân. Bằng cách cung cấp những thông tin này, quý vị chấp thuận cho việc chuyển giao và tiết lộ thông tin đó phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Theo Dõi Trực Tuyến

Website của chúng tôi hiện tại không đáp ứng với tín hiệu trình duyệt “Không Theo Dõi” web hoặc các cơ chế tương tự khác. Như đã được nói rõ ở phần “Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin” và “Cookie”, chúng tôi có thể sử dụng phần mềm có thể theo dõi các hoạt động của quý vị trên những website của các bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến nhằm hỗ trợ chúng tôi cải thiện trải nghiệm của quý vị trên Website.

Truy Cập, Hiệu Chỉnh, Và Cập Nhật

Để giữ cho các thông tin nhận diện cá nhân của quý vị được chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh, hãy cập nhật thông tin với Truth for Today bằng cách điền vào các mẫu đơn thích hợp trên Website cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin liên lạc và thông tin nhận diện cá nhân mới.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ những thông tin cá nhân mà quý vị gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền thông tin lẫn khi chúng tôi nhận được thông tin, khỏi bị mất mát, lạm dụng, và bị truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc tiêu hủy trái phép. Hãy nhớ rằng không có đường truyền internet nào là hoàn toàn bảo mật hoặc không bị lỗi. Cụ thể, các e-mail gửi đến hoặc từ trang web này có thể không được bảo mật. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ thông tin của quý vị, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ có thể bảo mật tuyệt đối được các thông tin đó.

Địa chỉ e-mail và mật khẩu của quý vị sẽ được yêu cầu để cập nhật những thông tin cá nhân (tên, địa chỉ e-mail, vân vân). Hãy giữ mật khẩu cho riêng quý vị và bảo mật; đừng tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về bảo mật tại Website, hãy liên lạc với chúng tôi.

E-mail

Những e-mail duy nhất mà quý vị sẽ nhận được từ Truth for Today sẽ dựa trên hoạt động của quý vị tại trang web, ví dụ, mua hàng hay hoàn thành một khóa học.

Cookie

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người sử dụng với mục đích ghi chép. Chúng tôi có sử dụng cookie trên Website. Chúng tôi không liên kết những thông tin mà chúng tôi lưu trữ được trong các cookie với bất cứ thông tin nhận diện cá nhân nào mà quý vị gửi cho chúng tôi khi sử dụng Website.

Chúng tôi sử dụng cookie liên tục. Một cookie liên tục lưu lại trên ổ cứng của quý vị trong một thời gian dài. Quý vị có thể gỡ bỏ các cookie liên tục bằng cách làm theo các hướng dẫn trong tập tin “trợ giúp” của trình duyệt internet.

Nếu quý vị gỡ bỏ cookie, quý vị vẫn tiếp tục sử dụng được Website, nhưng quý vị sẽ bị hạn chế khả năng sử dụng một số khu vực của Website. Ví dụ, người sử dụng không thể ghi danh hoặc đăng nhập vào nội dung khóa học mà không bật cookie.

Truyền Thông Phi Điện Tử

Chúng tôi có thể thuê các công ty khác thực hiện việc gửi thư thay cho chúng tôi. Những công ty này có thể có quyền truy cập các thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình, nhưng không thể sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.

Những Thay Đổi Trong Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải một phiên bản Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Website. Hãy tham khảo chính sách này thường xuyên. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân theo phương thức khác với phương thức mà chúng tôi đã nói rõ tại thời điểm thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị hoặc trên trang chủ của Website hoặc thông qua e-mail.

Cách Thức Liên Lạc Với Chúng Tôi

Truth for Today cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý vị. Bởi vì việc bảo vệ sự riêng tư của quý vị là quan trọng đối với chúng tôi, nên quý vị có thể gửi những quan ngại của quý vị về Chính Sách Bảo Mật đến cho chúng tôi. Truth for Today sẽ nỗ lực để kịp thời phúc đáp tất cả các mối quan tâm và yêu cầu hợp lý.

Trường Thế Giới Truyền Giáo Truth for Today, Inc.
P.O. Box 2044
Searcy, Arkansas 72145-2044, U.S.A.