Trợ Giúp

Chúng tôi mong muốn quý vị có được những trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng trang web Through the Scriptures. Phần Trợ Giúp của chúng tôi dành để hỗ trợ khi quý vị gặp phải những khó khăn khi sử dụng trang web. Để biết thêm thông tin về các vấn đề không thuộc về kỹ thuật, xin hãy truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp. Bởi vì chúng tôi đang phải cố gắng để trả lời hết tất cả các kiến nghị của học viên, nên hãy thông cảm, chúng tôi không thể trợ giúp quý vị trong việc sử dụng máy tính hoặc internet nói chung.

Khả Năng Tương Thích Trình Duyệt

ThroughTheScriptures.com được thiết kế để hoạt động được trên tất cả các trình duyệt được hỗ trợ và cập nhật. Nếu quý vị gặp sự cố, chúng tôi đề xuất sử dụng một trong các trình duyệt sau. Nếu quý vị không có những trình duyệt này, hãy chọn một trình duyệt để tìm hiểu thêm và tải về.

Chrome

Firefox

Safari

Opera

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Nếu, sau khi tham khảo trang FAQcủa chúng tôi, bạn vẫn còn đang gặp khó khăn kỹ thuật, bạn có thể điền vào mẫu dưới đây. Do tính chất toàn cầu của trường học trực tuyến của chúng tôi, xin vui lòng hiểu rằng nó có thể đưa cho chúng tôi một vài ngày để trả lời.

Hãy ghi nhớ rằng chúng tôi đang đóng cửa mỗi tuần từ thứ sáu 4:15 chiều qua thứ hai 08:00:00 Vấn đề hỗ trợ của bạn sẽ được giải quyết theo thứ tự nhận được.