1 Cô-rinh-tô

Trong bức thư gửi đến các tín đồ Đấng Christ ở Cô- rinh-tô thế kỷ thứ nhất này, Phao-lô trình bày nhiều vấn đề mà với chút ít khác biệt, sẽ tiếp tục gây bối rối cho hội thánh ngày nay. Việc nghiên cứu từng câu của Duane Warden đã giải quyết những vấn đề khó khăn trong bản văn Kinh Thánh và rút ra áp dụng thực tế cho đời sống của tín đồ Đấng Christ trong thời
Sự chia rẽ, sự giam dâm, sự lộn xộn về giáo lý, và tính chất trần tục đã quấy rầy hội chúng thế kỷ thứ nhất này; và một nguồn gốc cho những xung đột của họ – sự kiêu ngạo – vẫn còn phổ biến giữa vòng chúng ta. Phao-lô biết rằng điều then chốt để vượt qua những tranh chiến của hội chúng chính là tình yêu thương, “được chuyển từ điều trừu tượng thành điều cụ thể.” Trong phần bàn luận hùng hồn và quen thuộc trong chương 13, vị sứ đồ này đã định nghĩa và mô tả đặc điểm này, cho thấy cách tín đồ Đấng Christ mà thật sự được thúc đẩy bởi tình yêu thương nên đối xử với người khác. Khi các tín đồ Đấng Christ ngày nay đi theo những nguyên tắc được dạy dỗ trong phân đoạn này, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết và hội thánh có thể trở thành một đoàn thể yêu thương, hiệp


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách 1 Cô-rinh-tô do Duane Warden biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.