Cuộc Đời Đấng Christ, 1

Mỗi tín đồ Đấng Christ sẽ xúc động khi đọc các Phần Ký Thuật Phúc Âm. Bằng việc đặt các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu theo trình tự thời gian mà chúng đã xảy ra, David L. Roper dẫn chúng ta đi trên một kinh nghiệm học tập mà xem xét mọi phần của đời sống được ghi lại của Chúa Giê-xu, bao gồm những lời phán, những cuộc đối thoại, và những việc làm với phần áp dụng vào đời sống hàng ngày của Ngài được đặt rải rác để thách thức độc giả sống theo cách Đấng Christ đã sống. Roper làm cho đời sống Đấng Christ bùng cháy trong lòng chúng ta với phần nghiên cứu địa lý của ông về xứ Pa-lét-tin, những phong tục và tập quán của người dân xứ đó, và với những phần diễn tả sinh động bằng từ ngữ về những nhóm người khác nhau đã vây quanh Chúa Giê-xu. Khóa học này mang đến trước mắt chúng ta không những thông điệp mà Đấng Christ mang đến cho chúng ta từ nơi Cha, mà còn cả những cảnh tượng và âm thanh, bụi bặm và những điều kiện sống, các ngày và đêm, mà đã tạo thành môi trường sống của Ngài. Không ai đọc cẩn thận tài liệu của khóa học này và tài liệu kế tiếp mà vẫn là con người y nguyên. Ai có thể vẫn như cũ sau khi bước đi với Chúa Giê-xu, lắng nghe lời Ngài dạy, nhìn xem Ngài ảnh hưởng đến những người đồng thời với Ngài, và chứng kiến sự chết và sống lại của Ngài!


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách Cuộc Đời Đấng Christ, 1 do David L. Roper biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.

Trợ Giúp Học Tập

Ở khóa học này quý vị có thêm các tài liệu học tập để bổ trợ cho việc học tập.