Ê-phê-sô và Phi-líp

Thư Phao-lô gửi cho các tín đồ Đấng Christ tại Ê-phê-sô giải thích những phước hạnh thiêng liêng lớn mà các tín đồ Đấng Christ sở hữu “trong Đấng Christ.” Nó nhấn mạnh rằng Chúa chúng ta được tôn cao bên tay hữu của Cha, trị vì trong vai trò là đầu của hội thánh Ngài. Thân thể có một này, bao gồm các chi thể khác nhau, được kêu gọi phải hiệp một trong đức tin và lối sống noi gương Đức Chúa Trời. Thư này cũng nhắc nhở rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến thuộc linh mà đòi hỏi phải có đầy đủ những khí giới của Đức Chúa Trời và tiếp tục cảnh giác.

Thư Phao-lô gửi cho các tín đồ Đấng Christ tại Phi-líp khen ngợi các tín đồ Đấng Christ có sự thông công trong việc rao truyền phúc âm. Phao-lô khuyến khích các tín đồ sống như những công dân của nước thiên đàng, được hiệp một trong một Thánh Linh. Sự hiệp một này đến từ việc noi gương Đấng Christ, là Đấng đã làm gương về sự khiêm nhường khi Ngài nhập thể và đến thế gian. Giống như Đấng Christ, chúng ta phải kinh nghiệm sự chịu khổ và sự bắt bớ trước khi được tôn cao.

Qua nhiều năm nghiên cứu và ở trong chức vụ, Jay LockhartDavid L. Roper kêu gọi độc giả của mình bước vào việc bước đi đầy thách thức qua những thư tín này. Tất cả những ai nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời đều sẽ nhận được ích lợi từ môn học này.


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách Ê-phê-sô và Phi-líp do Jay LockhartDavid L. Roper biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.

Trợ Giúp Học Tập

Ở khóa học này quý vị có thêm các tài liệu học tập để bổ trợ cho việc học tập.