Cuộc Đời Đấng Christ, 2

Tín đồ Đấng Christ sẽ cảm thấy lý thú khi đọc các sách Phúc âm. Bằng cách sắp xếp các sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu theo trình tự thời gian, David L. Roper bằng kinh nghiệm học hỏi của mình, sẽ trình bày mỗi phần trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, lời phán của Ngài, những cuộc đối thoại và việc làm với phần áp dụng vào đời sống hằng ngày để thách thức độc giả sống theo cách mà Chúa Giê-xu đã sống. Roper làm cho sự sống của Chúa Giê-xu bùng cháy trong tấm lòng của chúng ta qua kiến thức địa lý về xứ Pa-lét-tin, cách hành xử và tập quán của dân chúng tại xứ đó, cùng với những hình ảnh miêu tả về những nhóm người khác nhau xung quanh Chúa Giê-xu. Khóa học này không chỉ trình bày sứ điệp của Đấng Christ mang đến từ Đức Chúa Cha, mà còn giúp chúng ta có thể nghe, nhìn và hiểu biết về vùng đất và điều kiện sống đã tạo nên môi trường sống của Chúa Giê-xu. Không ai có thể giữ nguyên con người cũ của mình sau khi đã đọc thấu đáo nội dung của khóa học này. Ai có thể không thay đổi sau khi bước đi với Chúa Giê- xu, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, xem Ngài tương tác với dân chúng trong thời của Ngài và chứng kiến về sự chết và sự sống lại của Ngài!


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách Cuộc Đời Đấng Christ, 2 do David L. Roper biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.

Trợ Giúp Học Tập

Ở khóa học này quý vị có thêm các tài liệu học tập để bổ trợ cho việc học tập.