ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್‍ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಯುಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಇಡಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಬೈಬಲ್ ಓದುಗರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನುಭವಸ್ಥ ಓದುಗರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿ ತ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಲೆಯು, ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸುಗಳು ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Learn at your own pace

ನಿಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ

Through the Scriptures ಆನ್‍ಲೈನ್ ಶಾಲೆಯು ನಿಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ

ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅನುಭವಸ್ಥ ಪ್ರೊಫೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣತರು ಬರೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ 5 ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ಯಶಸ್ವಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು 6 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನೀವು ಜಾಡು ತಪ್ಪದಂತೆ ನೆರವಾಗಲು ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ

ನಕ್ಷೆ, ಚಾರ್ಟ್, ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಿವೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಕೋರ್ಸ್ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, 1" ಆಗಿರುತ್ತದೆ. "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, 1" ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಎರಡನೆಯ ಕೋರ್ಸ್, "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, 2" ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು , ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಎನ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸ 1 - 11
ಎನ್ ಟಿ ಥಿಯಾಲಾಜಿ 1 12 - 18
ಎನ್ ಟಿ ಥಿಯಾಲಾಜಿ 2 19 - 26
1

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, 1

ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ ರವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೀಡುವ ಆಳವಾದ ಅವಲೋಖನವು ಆತನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಆತನ ಜೀವನದ ಸಮಾನದೃಷ್ಟಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.
2

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, 2

ಡೇವಿಡ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ರವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗ 2 ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ, ಹೂಣಲ್ಪಡುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಜೀವನ ಕಡೇ ದಿನಗಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3

ಮತ್ತಾಯ 1—13

ಮತ್ತಾಯನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಸ್. ಕ್ರೈನ, ಜೂ. ಅರಸನ ಜನನ ಸುತ್ತಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬರಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತ ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
4

ಮತ್ತಾಯ 14—28

ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಎರಡೆನೆಯ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಸ್. ಕ್ರೈನ್, ಜೂ. ಯೇಸುವಿನ ಭೂಲೋಕದ ಸೇವೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅರಸನಾಗಿ ಆತನಿಗಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋದ ಮೇಲಷ್ಟೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಆತನ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮರಣದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
5

ಮಾರ್ಕ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
6

ಲೂಕ 1:1—9:50

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
7

ಲೂಕನು 9:51—24:53

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
8

ಯೋಹಾನನು 1—10

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
9

ಯೋಹಾನನು 11—21

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
10

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1—14

ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-14 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
11

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15—28

ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್.ರಿಂದ ನಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15-28 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪೌಲನ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.
12

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1—7

ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪ.ರು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೌಲನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿರಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇತನದಿಂದಾಗಲಿ ಸಹ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಬರುವಂಥದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
13

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8—16

ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ರೋಮಾಪುರದ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಜಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬದಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದನೆಂಬದನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ.
14

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
15

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
16

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
17

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ

ಪೌಲನು ಎಫೆಸ್ಸಿ (ಜಾಯ್ ಲಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್) ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿ (ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್) ಆದಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬರಹಗಾರರು ಅನ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ನಾಗರೀಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
18

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
19

1 ಮತ್ತು 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಎರ್ಲ್ ಡಿ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಪುರವಣಿಗೆಯು ಹಿಂಸೆಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆದ ಸಂದೇಶದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ಕುರಿತು ಅಪೊಸ್ತಲನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
20

1 ಮತ್ತು 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀತನಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
21

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
22

ಯಾಕೋಬನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
23

1 ಮತ್ತು 2 ಪೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಯೂದ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದರಿಸುವಾಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುವಂಥವು ಆಗಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದ ಆಳವಾದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡ್ಯುಯನೆ ವಾರ್ಡನರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
24

1, 2, ಮತ್ತು 3 ಯೋಹಾನನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
25

ಪ್ರಕಟಣೆ 1—11

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
26

ಪ್ರಕಟಣೆ 12—22

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಒಟಿ ಇತಿಹಾಸ 1 27 - 32
ಒಟಿ ಇತಿಹಾಸ 2 33 - 38
ಹೀಬ್ರೂ ಪೊಯೆಟ್ರಿ 39 - 43
ಒಟಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು 1 44 - 48
ಒಟಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು 2 49 - 51
27

ಆದಿಕಾಂಡ 1—22

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
28

ಆದಿಕಾಂಡ 23—50

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
29

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
30

ಯಾಜಕಕಾಂಡ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
31

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
32

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
33

ಯೆಹೋಶುವನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
34

ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ರೂತಳು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
35

1 ಮತ್ತು 2 ಸಮುವೇಲನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
36

1 ಮತ್ತು 2 ಅರಸುಗಳು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
37

1 ಮತ್ತು 2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
38

ಎಜ್ರನು, ನೆಹೆಮೀಯನು, ಎಸ್ತೇರಳು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
39

ಯೋಬನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
40

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
41

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
42

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
43

ಪ್ರಸಂಗಿ ಮತ್ತು ಪರಮಗೀತ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
44

ಯೆಶಾಯನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
45

ಯೆರೆಮೀಯನು 1—25

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
46

ಯೆರೆಮೀಯನು 26—52 ಪ್ರಲಾಪಗಳು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
47

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
48

ದಾನಿಯೇಲನು

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
49

ಅಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು 1

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
50

ಅಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು 2

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
51

ಅಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು 3

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವನ, 1 ನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ