అపొస్తలుల కార్యములు 1—14

అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథము ఆదిమ క్రైస్తవ్యము యొక్క మొదటి ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగియుండి, దాని ప్రేరేపిత నడిపింపు ద్వారా నేటి సంఘమునకు దేవుని చిత్తమును సూచిస్తుంది. అపొస్తలుల కార్యములు 1-14లో, డేవిడ్ L. రోపెర్ మన రక్షకుని ఆరోహణము మొదలుకొని అపొస్తలుడైన పౌలు మొదటి సువార్త ప్రయాణం వరకుగల మొదటి శతాబ్దపు ఆదిమ సంఘ చరిత్రలోనికి మనలను నడిపిస్తారు. తదుపరి కోర్సు అయిన అపొస్తలుల కార్యములు 15-28లో, ఆయన యెరూషలేము సభ మొదలుకుని రోమాలో పౌలు పరిచర్య వరకు చదువరులను నడిపిస్తారు.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

అపొస్తలుల కార్యములు 1 – 1 పుస్తకం డేవిడ్ L. రోపెర్ వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.