నమూనా కోర్సు కంటెంట్

te-Overview-Cutoff

దశలవారీ నిర్వహణ

ప్రతి కోర్సు ఆర్గనైజ్ చేయబడింది కనుక మీకు ఎల్లప్పుడూ తర్వాత ఏమి చేయాలో అవగాహన ఉంటుంది. కోర్సులోని ప్రతి పేజీలో ఓవర్‌వ్యూ పెట్టె కనిపిస్తుంది, ఇది మీ ప్రగ్రతిని తక్షణమే తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. మీరు కోర్సులో చేరితే, ఏదైనా మునుపటి అధ్యయనాన్ని మళ్లీ సందర్శించగలరు.

డౌన్‌లోడ్ చేయగల అధ్యయన వచనం

భగవంతుడు మనతో మాట్లాడటానికి వ్రాతపూర్వక పదాన్ని ఉపయోగించినట్లు, Through the Scripturesను కూడా పఠన ఆధారిత పాఠశాలగా చెప్పవచ్చు. ప్రతి కోర్సు ట్రూత్ ఫర్ టుడే కామెంటరీ సీరిస్‌లో వాల్యూమ్‌ను అనుసరిస్తుంది. డిజిటల్ రూపంలో అందించబడిన, ప్రతి వాల్యూమ్ మీ “అధ్యయన వచనం” వలె కోర్సు ముగిసే వరకు సహాయపడుతుంది మరియు కోర్సు పూర్తి అయిన తర్వాత మీకు స్వంతమవుతుంది! ఈ మొదటి కోర్సు నుండి అధ్యయన వచనం యొక్క నమూనాను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి దిగువన క్లిక్ చేయండి: ది లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్ట్, 1.

నమూనా అధ్యయన వచనాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

 

అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

అధ్యయన వచనం ప్రతి విభాగం తర్వాత ఒక పరీక్షతో ఐదు చదవాల్సిన విభాగాలు వలె విభజించబడింది. పరీక్షలు కోసం మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయడానికి, ప్రతి చదవాల్సిన విభాగంలో కీలక పదాలు మరియు మీరు తెలుసుకోవలసిన అంశాలను గుర్తించేందుకు అధ్యయన మార్గదర్శకం అందించబడింది. దీని నుండి మొదటి అధ్యయన మార్గదర్శకాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి దిగువన క్లిక్ చేయండి: ది లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్ట్, 1.

నమూనా అధ్యయన మార్గదర్శకాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

 

అధ్యయన సహాయాలు

కొన్ని కోర్సుల్లో మీరు అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మీకు సహాయంగా ఉపయోగపడే మ్యాప్‌లు మరియు చార్ట్‌లు వంటి డౌన్‌లోడ్ చేయగల అదనపు అంశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీని నుండి అధ్యయన సహాయాల్లో ఒకదాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి దిగువన క్లిక్ చేయండి: ది లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్ట్, 1.

నమూనా అధ్యయన సహాయాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

 

పరీక్షలు

దీనిలో ఐదు విభాగ పరీక్షలు మరియు ఒక తుది, సమగ్ర పరీక్ష ఉంటాయి మరియు మీరు మీకు సౌకర్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి పరీక్షకు హాజరు కావచ్చు. పరీక్షలో దిగువన ఉన్న నమూనాలోని ప్రశ్నలు వలె యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్షల్లో గ్రేడ్‌లు ఇవ్వబడతాయి మరియు ఫలితాలు మీరు పరీక్షను పూర్తి చేసిన తక్షణమే మీకు చూపబడతాయి. te-Test-Cutoff

ది లైఫ్ ఆఫ్ క్రిస్ట్, 1లో నమోదు చేసుకోండి