റോമര്‍ 8—16

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയോ വ്യക്തിഗതമായ യോഗ്യതയിലൂടെയോ നന്‍മയിലൂടെയോ അല്ല രക്ഷ വരുന്നത് എന്ന് റോമിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോട് ദൈവപ്രചോദിതമായ ലേഖനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് പൗലൊസ് വിശദീകരിച്ചു – എന്നാല്‍ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരിലും വിശ്വാസത്താല്‍ ജീവിക്കുന്നവരിലും ദൈവം പകരുന്ന കൃപയാല്‍ മാത്രം. ഇന്നത്തെ ആളുകള്‍ക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഈ സന്ദേശം, ഡേവിഡ് എല്‍. റോപര്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പരിശോധിക്കുകയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റുളളവരോട് പങ്കിടുന്നതിനും അനായാസമായ സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


കോഴ്സിനൊപ്പം എന്താണുള്ളത്?

ഈ 50 ദിന കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാം. ചില സാമ്പിൾ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡിജിറ്റൽ ബുക്ക്

റോമര്‍ 8—16 എഴുതിയ ഡേവിഡ് എല്‍. റോപ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്കിത് സൂക്ഷിക്കാം.

അഞ്ച് പഠന ഗൈഡുകൾ

പ്രധാന വാക്കുകൾ, ആശയങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റിനു തയാറാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.

ആറു പരീക്ഷകൾ

നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്. അവസാനത്തെ പരീക്ഷ സമഗ്രമായിരിക്കും.

റീഡിങ് പേയ്സ് ഗൈഡ്

റീഡിങ് പേസ് ഗൈഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വായനാ ഷെഡ്യൂളിനു മുകളിൽ തുടരുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ് തീർക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ പേജുകൾ തീർക്കണമെന്ന് ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു.