എഫെസ്യരും ഫിലിപ്പിയറും

എഫെസ്യര്‍ക്കുളള പൗലൊസിന്റെ ലേഖനം, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ”ക്രിസ്തുവില്‍ ഉളള” മഹത്തരങ്ങളായ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് എല്ലാറ്റിനും മുകളിലായി ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ സഭയുടെ ശിരസ്സായി വാഴുന്നുവെന്നും അത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. വ്യത്യസ്തരായ അംഗങ്ങളട ങ്ങുന്ന ഈ സഭ വിശ്വാസത്തിലുളള ഐക്യത്തോടെ നില നില്‍ക്കുന്നതിനും ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയുടെ ഉടമകളായിത്തീരുന്നതിനുമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സര്‍വ്വായുധ വര്‍ഗ്ഗവും തുടര്‍ച്ചയായ ജാഗ്രതയും ആവശ്യമായ ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലാണ് നാം എന്നും നമ്മെ ഈ ലേഖനം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

ഫിലിപ്പ്യയിലുളളവര്‍ക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തില്‍ പൗലൊസ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തില്‍ കൂട്ടായ്മയുളള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഒരേ ആത്മാവില്‍ ഐകമത്യ പ്പെട്ട്, സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്‍മാരായി ജീവിക്കുന്നതിന് പൗലൊസ് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുകയാണ്. ഈ ഐക്യം വരുന്നത്, ഭൂമിയില്‍ എളിമ മാതൃകയാക്കിയ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ, ഉയര്‍ത്തപ്പെടു ന്നതിന് മുന്‍പേ നാമും കഷ്ടതയും പീഢനവും സഹിക്കേണ്ടതാണ്.

ജായ് ലോക്ക്ഹാര്‍ട്ടും ഡേവിഡ് എല്‍. റോപറും വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട തങ്ങളുടെ പഠനത്തില്‍ നിന്നും ശുശ്രൂഷയില്‍ നിന്നുമുളള അനുഭവസമ്പത്തിലൂടെ, ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരെ വെല്ലുവിളിയുയര്‍ത്തുന്ന ഒരു യാത്ര കൊണ്ടു പോകുന്നു. ദൈവ വചനത്തിന്റെ എല്ലാ പഠിതാക്കള്‍ക്കും ഈ കോഴ്‌സ് അത്യന്തം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും.


കോഴ്സിനൊപ്പം എന്താണുള്ളത്?

ഈ 50 ദിന കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാം. ചില സാമ്പിൾ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡിജിറ്റൽ ബുക്ക്

എഫെസ്യരും ഫിലിപ്പിയറും എഴുതിയ ജായ് ലോക്ക്ഹാര്‍ട്ടും ഡേവിഡ് എല്‍. റോപറും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്കിത് സൂക്ഷിക്കാം.

അഞ്ച് പഠന ഗൈഡുകൾ

പ്രധാന വാക്കുകൾ, ആശയങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റിനു തയാറാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.

ആറു പരീക്ഷകൾ

നിങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്. അവസാനത്തെ പരീക്ഷ സമഗ്രമായിരിക്കും.

റീഡിങ് പേയ്സ് ഗൈഡ്

റീഡിങ് പേസ് ഗൈഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വായനാ ഷെഡ്യൂളിനു മുകളിൽ തുടരുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ് തീർക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ പേജുകൾ തീർക്കണമെന്ന് ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു.

പഠന സഹായികൾ

കോഴ്സിലെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന അധിക പഠന വസ്തുക്കളാണ് ഈ കോഴ്സിലുള്ളത്.