కొలొస్సయులకు మరియు ఫిలేమోనుకు

కొలొస్సయులకు వ్రాసిన పుస్తకం విభిన్న మరియు సమకాలిత సమాజాలకు కావలసిన ముఖ్య ఉపదేశాలను కలిగి ఉంది. కొలొస్సలోని సంఘములో అభివృద్ధి ప్రారంభించగా, సభ్యులు క్రైస్తవులుగా తమ గుర్తింపును మరియు దేవునితోవున్న తమ సంబంధము విషయమై సవాలును ఎదురుకొన్నారు. కొలొస్స మరియు ఫిలేమోను పత్రికలు దైవశాస్త్ర సత్యాలను మరియు ఆనుభవపూర్వకమైన విశ్వాస సమస్యలను గూర్చి ప్రస్తావించాయి. ఈ విషయాలు నిత్యమైనవి, మరియు శ్రద్ధతో కూడిన ఈ పుస్తకాల అధ్యయనము మార్పుగల జీవిత అనుభుతినిస్తుంది.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

కొలొస్సయులకు మరియు ఫిలేమోనుకు పుస్తకం ఓవెన్ డి. ఆల్ బ్రిచ్ మరియు బ్రూస్ మెక్ లార్టి వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.