கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, 1

ஓவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் சுவிசேஷ செய்தியை வாசிக்கும்போது, ஆச்சரியப்படுத்தும் விதமாக இருக்க வேண்டும். இயேசுவின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள், சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த கால வரிசைகளின்படி தொகுத்து கொண்டு போவதுடன், அவர் வாழ்வில் பதிவான வார்த்தை, உரையாடல்கள், செயல்கள், ஆகியவற்றோடு வாசிக்கிறவரை தினசரி வாழ்வில் பயன்படுத்தி, அவர் வாழ்ந்தது போலவே வாழச் சவால் விடுகிறார். ரோபர் கிறிஸ்துவின் வாழ்வை, நம் வாழ்வின் இதயங்களில் கொழுந்துவிட்டெரிய அறைகூவல் விடுக்கிறார், இயேசுவைச் சுற்றியிருந்த பலதரப்பட்ட மக்களின் பின்னணியோடு பாலஸ்தீன நிலவியலை, அந்த மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள், பண்பு நலன்களின் வார்த்தை சித்திரங்களை நமக்குத் தருகிறார். இந்தப் பயிற்சி, கிறிஸ்து பிதாவிடமிருந்து கொண்டு வந்த செய்தி மட்டுமல்ல அவரைச்சுற்றிய காட்சிகள், சப்தங்கள், தூசுகள், வாழ்க்கை முறையோடு ஒன்றிவிட்ட பின்னணிச் சூழலை நம் கண்முன் நிறுத்துகிறது. இந்தப் பயிற்சியும், அடுத்த பயிற்சியும் கவனத்துடன் வாசித்தவர்கள், அப்படியே இருந்துவிட இயலாது. இயேசுவோடு நடந்து அவர் போதனைகளைக் கவனித்து, அவர் கால மக்களோடு கலந்து, அவர் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் கண்டுணர்ந்தவர்கள் யார்தான் மாறாமலிருக்க இயலும்?


கல்விப் பிரிவுடன் எது வருகிறது?

இந்த 50-நாள் கல்விப் பிரிவானது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் அனைத்துடனும் வருகின்றது. இந்த கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு மேலும் கால அவகாசம் உங்களுக்குத் தேவைப்படுமானால், கூடுதலாக 30 நாட்களுக்கு உங்கள் கல்விப் பிரிவை நீட்டிக்கலாம். மாதிரி கல்விப் பிரிவு பாடங்கள் சிலவற்றைக் காண இங்கே க்ளிக் செய்க.

டிஜிட்டல் புத்தகம்

கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, 1 அல் எழுதப்பட்ட டேவிட் எல். ரோபர் எனும் ஒரு டிஜிட்டல் புத்தகம் இந்தப் பயிற்சிக்கான உங்களின் ஆசிரியராக இருக்கும், மற்றும் பயிற்சி முடிந்த பிறகு அதை நீங்கள் உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஐந்து கல்வி வழிகாட்டிகள்

நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மிகுந்த கவனம் செலுத்துவதற்காக முக்கியமான சொற்கள், கோட்பாடுகள், மக்கள் மற்றும் இடங்களை அளிப்பதன் மூலம் தேர்வுகளுக்காக நீங்கள் தயாராவதற்கு இவை உங்களுக்கு உதவுகின்றன.

ஆறு தேர்வுகள்

உங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதைவிட உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, கற்பிப்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, ஒதுக்கப்பட்ட வாசிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது கேள்விகளை ஒவ்வொரு தேர்வும் கொண்டுள்ளது. கடைசி தேர்வு விரிவானதாகும்.

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டி

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டியுடன் வாசிப்பு அட்டவணையின் உச்சத்தில் இருங்கள். விரும்பிய நேரத்தில் கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு நாளும் எந்தப் பக்கங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்பதை இவ்வழிகாட்டி கூறுகிறது.

படிப்பு உதவிகள்

இந்தப் பயிற்சியில் உங்கள் கற்றலுக்கு துணை செய்வதற்காக கூடுதல் படிக்கும் பொருட்களுடன் இந்தப் பயிற்சி வருகிறது