1 కొరింథీయులు

కొరింథులోని మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవులకు వ్రాసిన ఈ ఉత్తరము లో,కొంచెం వైవిధ్యాలతో, నేటి సంఘము కూడా ఎదుర్కొంటువస్తున్న ఇబ్బందులకుసంబందించిన అనేక ప్రశ్నలకు పౌలు సమాధానమిచ్చాడు విభజన, అనైతికత, సిద్దాంత గందరగోళం, మరియు లోకత్వం ఈ సమాజంతో పాటుగా వ్యాధి బారిన పడ్డాయి;.వారి వివాదాలకు మూలం –గర్వం – మనందరి లో ఇప్పటికీ సాధారణంగా ఉంది.డ్యుఎన్ వార్డెన్ యొక్క వచనం వెంబడి వచనం యొక్క అధ్యయనం బైబిల్ పాఠంలో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది మరియు మన స్వంత సమయంలో క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్నమనకు తగిన అన్వయమును అందిస్తుంది.సమాజ పోరాటాలను అధిగమించాలంటే అందుకు కీలకమైనది ప్రేమ అని పౌలుకు తెలుసు.. “సంగ్రహము నుండి స్పష్టమైన దానికి బదిలీ చేయబడింది.”13 వ అధ్యాయంలో ప్రేమకు సంబంధించిన తన యొక్క అనర్గళమైన మరియు సుపరిచితమైన చర్చలో, అపొస్తలుడు ఈ లక్షణాన్ని నిర్వచించాడు మరియు వివరించాడు, ప్రేమ ద్వారా నిజంగా ప్రేరేపించబడిన క్రీస్తు అనుచరుడు ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అనే విషయాన్ని వివరించాడు ఈ వ్యాసం బోధిస్తున్న సూత్రాలకు నేటి క్రైస్తవులు కూడా కట్టుబడి ఉన్నట్లయితే, అనేక సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి మరియు సంఘం యేసు ఊహించిన మరియు రక్షించటానికి తన జీవితాన్ని ఇచ్చిన ప్రేమగల, ఏకీకృత శరీరంగా ఉంటుంది.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

1 కొరింథీయులు పుస్తకం డ్యుఎన్న్స్ వార్డెన్ వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.