ரோமர் 8—16

ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்கான, தேவ ஆவியால் அருளப்பட்ட இந்த நிருபம், இரட்சிப்பானது மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதாலோ அல்லது தனிப்பட்ட தகுதி அல்லது நற்தன்மையாலோ வருவதில்லை என்பதை விளக்குகிறது, யார் வேண்டுமானாலும் இரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்று பவுல் விளக்கினார்-ஆனால் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து விசுவாசத்துடன் வாழ்பவர்கள்மேல் ஊற்றப்படும் தேவனுடைய கிருபையால் மாத்திரமே கிடைக்கிறது. இந்த செய்தி இன்றைய நாட்களில் மக்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது. இது டேவிட் ரோப்பரால் கவனமாக சோதிக்கப்பட்டு, புரிந்து கொள்ளவும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவும் சுலபமான அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி வழங்கப்படுகிறது.


கல்விப் பிரிவுடன் எது வருகிறது?

இந்த 50-நாள் கல்விப் பிரிவானது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் அனைத்துடனும் வருகின்றது. இந்த கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு மேலும் கால அவகாசம் உங்களுக்குத் தேவைப்படுமானால், கூடுதலாக 30 நாட்களுக்கு உங்கள் கல்விப் பிரிவை நீட்டிக்கலாம். மாதிரி கல்விப் பிரிவு பாடங்கள் சிலவற்றைக் காண இங்கே க்ளிக் செய்க.

டிஜிட்டல் புத்தகம்

ரோமர் 8—16 அல் எழுதப்பட்ட டேவிட் L. ரோப்பர் எனும் ஒரு டிஜிட்டல் புத்தகம் இந்தப் பயிற்சிக்கான உங்களின் ஆசிரியராக இருக்கும், மற்றும் பயிற்சி முடிந்த பிறகு அதை நீங்கள் உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஐந்து கல்வி வழிகாட்டிகள்

நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மிகுந்த கவனம் செலுத்துவதற்காக முக்கியமான சொற்கள், கோட்பாடுகள், மக்கள் மற்றும் இடங்களை அளிப்பதன் மூலம் தேர்வுகளுக்காக நீங்கள் தயாராவதற்கு இவை உங்களுக்கு உதவுகின்றன.

ஆறு தேர்வுகள்

உங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதைவிட உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, கற்பிப்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, ஒதுக்கப்பட்ட வாசிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது கேள்விகளை ஒவ்வொரு தேர்வும் கொண்டுள்ளது. கடைசி தேர்வு விரிவானதாகும்.

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டி

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டியுடன் வாசிப்பு அட்டவணையின் உச்சத்தில் இருங்கள். விரும்பிய நேரத்தில் கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு நாளும் எந்தப் பக்கங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்பதை இவ்வழிகாட்டி கூறுகிறது.