मत्तय १४-२८

येशू ख्रिस्त, जो जुन्या करारातील अभिवचने आणि भविष्यवाण्या पूर्ण करण्यासाठी या जगात आला त्याची ओळख करून देऊन मत्तयकृत शुभवर्तमान नवीन कराराची सुरुवात करतो. ज्यांनी येशूला मिठी मारली त्यांनी त्याच्या राज्याचा गैरसमज करून घेतला, आणि ज्यांनी त्याला नाकारले त्यांनी तो यहूद्यांचा राजा आणि देवाचा पुत्र असल्याचा त्याने दावा केला म्हणून त्याला वधस्तंभावर खिळले होते. सेलर्स एस. क्रेन, ज्यू. यांनी त्यांच्या अभ्यासाच्या दुसऱ्या भागात, येशूचे दावे पाप आणि मृत्युवरील त्याच्या विजयाद्वारे सिद्ध झाले हे दाखवून दिले.


अभ्यासक्रमाबरोबर काय येते?

हा 50-दिवसांचा अभ्यासक्रम तुम्हाला गरजेच्या असणार्‍या सर्व गोष्टींसह येतो. तुम्हाला हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ गरजेचा असल्यास, तुम्ही अतिरिक्त 30 दिवसांनी तुमचा अभ्यासक्रम वाढवू शकता. काही नमूना अभ्यासक्रम साहित्य पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

डिजिटल पुस्तक

अभ्यासक्रमासाठी मत्तय १४-२८ हे तुमचे शिक्षक असतील, त्यांनी लिहिलेल्या सेलर्स एस. क्रेन, ज्यू. या पुस्तकाची डिजिटल प्रत अभ्यासक्रम संपल्यानंतर तुमच्याकडे ठेवण्यासाठी तुमचीच असेल.

पाच अभ्यास मार्गदर्शक

तुम्ही वाचत असताना हे तुम्हाला लक्ष देण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या व्याख्या, आशय, लोक आणि ठिकाणे पुरवून तुमच्या परीक्षांची तयारी करण्यात मदत करेल.

सहा परीक्षा

तुम्हाला थोपविण्यासाठी नाही तर मदत करण्यासाठी डिजाइन केलेल्या प्रत्येक परीक्षेत पन्नास प्रश्न असतात जे नेमलेल्या वाचनातून घेतलेले असतात, जे शिकविले जात आहे ते तुम्हाला समजत असल्याची खात्री करण्यासाठी. शेवटची परीक्षा सर्वसमावेशक असते.

वाचनाच्या वेगाचा मार्गदर्शक

तुमच्या वेगाचा मार्गदर्शक वाचत असताना तुमच्या वाचन वेळापत्रकाच्या सर्वोच्च स्थानी रहा. हा मार्गदर्शक तुम्हाला हे सांगतो की अभ्यासक्रम इच्छित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी दररोज तुम्हाला कोणती पाने वाचणे गरजेचे आहे.

अभ्यासातील मदत

तुमच्या या अभ्यासक्रमातील शिकण्याला पूरक म्हणून हा अभ्यासक्रम जादा अभ्यास साहित्यासह येतो.