प्रेषितांची कृत्ये १-१४

प्रेषितांची कृत्ये हे पुस्तक प्रारंभीच्या ख्रिस्तीत्त्वाच्या पहिल्या तीस वर्षांना व्यापते आणि अशाप्रकारे, त्याच्या प्रेरित मार्गदर्शनाने, देवाची इच्छा त्याच्या आजच्या मंडळीला प्रकट करते. प्रेषितांची कृत्ये १-१४ मध्ये डेविड एल. रोपर आपल्याला पहिल्या शतकातील मंडळीच्या इतिहासातून नेतात, ज्याची सुरुवात आपल्या तारणहाराच्या स्वर्गारोहणाने होऊन पौलाच्या पहिल्या सुवार्ता फेरीने शेवट होतो. पुढील अभ्यासक्रमात, प्रेषितांची कृत्ये १५-२८ मध्ये, ते यरुशलेममधील सभेने सुरुवात करून वाचकांना पौलाच्या रोम मधील सेवाकार्यापर्यंत घेऊन जातात.


अभ्यासक्रमाबरोबर काय येते?

हा 50-दिवसांचा अभ्यासक्रम तुम्हाला गरजेच्या असणार्‍या सर्व गोष्टींसह येतो. तुम्हाला हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ गरजेचा असल्यास, तुम्ही अतिरिक्त 30 दिवसांनी तुमचा अभ्यासक्रम वाढवू शकता. काही नमूना अभ्यासक्रम साहित्य पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

डिजिटल पुस्तक

अभ्यासक्रमासाठी प्रेषितांची कृत्ये १-१४ हे तुमचे शिक्षक असतील, त्यांनी लिहिलेल्या डेविड एल. रोपर या पुस्तकाची डिजिटल प्रत अभ्यासक्रम संपल्यानंतर तुमच्याकडे ठेवण्यासाठी तुमचीच असेल.

पाच अभ्यास मार्गदर्शक

तुम्ही वाचत असताना हे तुम्हाला लक्ष देण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या व्याख्या, आशय, लोक आणि ठिकाणे पुरवून तुमच्या परीक्षांची तयारी करण्यात मदत करेल.

सहा परीक्षा

तुम्हाला थोपविण्यासाठी नाही तर मदत करण्यासाठी डिजाइन केलेल्या प्रत्येक परीक्षेत पन्नास प्रश्न असतात जे नेमलेल्या वाचनातून घेतलेले असतात, जे शिकविले जात आहे ते तुम्हाला समजत असल्याची खात्री करण्यासाठी. शेवटची परीक्षा सर्वसमावेशक असते.

वाचनाच्या वेगाचा मार्गदर्शक

तुमच्या वेगाचा मार्गदर्शक वाचत असताना तुमच्या वाचन वेळापत्रकाच्या सर्वोच्च स्थानी रहा. हा मार्गदर्शक तुम्हाला हे सांगतो की अभ्यासक्रम इच्छित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी दररोज तुम्हाला कोणती पाने वाचणे गरजेचे आहे.

अभ्यासातील मदत

तुमच्या या अभ्यासक्रमातील शिकण्याला पूरक म्हणून हा अभ्यासक्रम जादा अभ्यास साहित्यासह येतो.